hatartalanul banner

Címlap

Főmenü


Büfé pályázat PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Görcsi Gábor   
2017. augusztus 09. szerda, 09:56

Ügyfél-tájékoztató

a kereskedelmi tevékenység bejelentését követő eljárásról

1. Az eljárás rendje:

A jegyző a kereskedelmi tevékenység bejelentéséről értesíti a járási népegészségügyi

intézetet. Ezt követően az illetékes intézet 30 napon belül ellenőrzi a tevékenység folytatását,

melynek során a higiénés, az egészségvédelmi és az ivóvíz-minőségi követelményeket

(ivóvíz-ellátás módja, helyiségek, falak, padozat, berendezési és felszerelési tárgyak

kialakítása a takarítás és fertőtlenítés szempontjából, tisztálkodási és WC-használati

lehetőség, a takarításra és a fertőtlenítésre vonatkozó szabályozás) vizsgálja. Ezen kívül

ellenőrzi az eljáró intézet a települési hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi és

járványügyi előírások (szennyvíz-elvezetés, hulladéktárolás és –elhelyezés módja), illetve a

kémiai biztonságra (veszélyes készítményekkel végzett tevékenység bejelentése* stb.) és a

nemdohányzók védelmére vonatkozó követelmények teljesítését is. Az ellenőrzés

eredményéről az a járási népegészségügyi intézet nyolc napon belül értesíti a jegyzőt.


2. Az ellenőrzés során megállapított hiányosságok következményei:

Ha a járási népegészségügyi intézet az ellenőrzés alapján az 1. pont szerinti követelmények

megsértését állapítja meg, akkor:

- írásbeli figyelmeztetésben részesítheti az ügyfelet vagy határozatban kötelezheti a

szükséges intézkedések megtételére

- 20 millió forintig terjedő kémiai terhelési bírságot, 2 millió 500 ezer forintig terjedő

egészségvédelmi bírságot vagy 60 ezer forintig terjedő szabálysértési bírságot szabhat ki

- a tevékenység folytatását felfüggesztheti, ha az egészségkárosodást okozhat.


3. Az illetékes ügyintéző neve, hivatali elérhetősége és ügyfélfogadási ideje:

Bántó Mária

06/84-519-321, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , H,SZ: 8-16 h, P: 8-12 H


Az eljárással kapcsolatos bővebb információk a www.antsz.hu honlapon a „Hatósági

ügyintézés” címszó alatt olvashatók.

A jogszabályok, amelyeknek meg kell felelniük, valamint a büfé bérlőjének is be kell tartania. ( a felsorolás nem taxatív) : 

 

- A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. tv. 

- A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet

- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény

- Együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 25/2000. (IX. 30.) EüM–SZCSM együttes rendelet

- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről,

illetve bejelentéséről 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet